หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
 
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในตำบลนายม มีดังนี้

หมู่ที่ 1 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 153 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 190 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 118 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 130 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 102 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 223 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 80 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 130 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 135 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 100 ครัวเรือน

หมู่ที่ 11 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 130 ครัวเรือน

หมู่ที่ 12 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 50 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 60 ครัวเรือน

หมู่ที่ 14 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 61 ครัวเรือน

หมู่ที่ 15 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 118 ครัวเรือน
 
 

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 79 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 5 โรง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 ปั๊ม

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ร้าน

ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 ร้าน

สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง

ฟาร์มไก่ จำนวน 2 โรง

ฟาร์มหมู จำนวน 3 โรง

บ้านเช่า จำนวน 5 แห่ง

ตลาด(ตลาดโพธิ์เย็น) จำนวน 1 แห่ง

ร้านเชื่อมโลหะ จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมไดนาโม จำนวน 1 แห่ง

ร้านตัดผมชาย จำนวน 2 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง

ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 แห่ง

บ้านพักรีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง

โรงโม่หิน จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 ตู้

หอกระจายข่าว จำนวน 9 แห่ง
 
 

ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ร้อยละ 98
 
 
   

วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนายม มีลักษณะเป็นโบสถ์โบราณเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป

วัดพระนอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านนายม มีพระพุทธรูปลักษณะเป็นพระนอนขนาดใหญ่เก่าแก่ มีอายุประมาณ 1,000 ปี

วัดถ้ำน้ำบัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง เป็นสถานที่ที่สวยงาม ภายในมีถ้ำขนาดเล็กต่าง ๆ เช่น ถ้ำระฆัง ถ้ำปลา ถ้ำชี ถ้ำพระ ฯลฯ ซึ่งแต่ละถ้ำก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป
 
ถ้ำผาแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้นพบแห่งใหม่ที่น่าสนใจ บริเวณภายในถ้ำยังครบสมบูรณ์ มีหินงอก หินย้อย ลวดลายต่างๆ มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่นสวยงาม
 
ไร่ศรีวรรณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายพักแรม การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 
หนองจำปัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านโคกบัวศรี เป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่ง