หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม


นายประสิทธิ์ เสียงไพเราะ
รองปลัด อบต.นายม
 
 


นายสหภาพ มาละวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธพิชัย ศรีรัตนนะวสิน
นายช่างโยธาอาวุโส


นายจรัญ จันทคุณ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นางสาวกมลลักษณ์ ช่างทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเชาวฤทธิ์ อิ่มนรัน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายสุนทร คงสวัสดิ์
คนงานทั่วไป (พขร.กู้ชีพ(EMS))


นายวิชิต โทนเทียน
คนงานทั่วไป