หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม


นายประสิทธิ์ เสียงไพเราะ
รองปลัด อบต.นายม
 
 


นางสมปอง ประกอบสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวพัชรินทร์ มีมอญ
ครู


นางสาวศิริวรรณ เวคะวากยานนท์
ครูผู้ช่วย


นางสาวกฤติญา ชัยเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัชรี ปั้นมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญฤทธิ์ แหลมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน


นางวาสนา เรืองฮุย
ผู้ดุแลเด็ก