หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม


นายประสิทธิ์ เสียงไพเราะ
รองปลัด อบต.นายม
 
 


นางสมปอง ประกอบสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายเดชา ประชารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ พันธ์นายม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายจิตติชัย จารย์โพธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายพงศ์ศิริ สุขเสริม
นิติกรปฏิบัติการ


นายพินิจ นพมาก
ครู


นางสาวสมพร บัวแย้ม
ครู