หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
โทร : 0942833897


นาประสิทธิื เสียงไพเราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
โทร : 0822359839
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสมปอง ประกอบสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 00863213132


นางจารุวรรณ อยู่นิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0811811900


นายสหภาพ มาละวัน
ผู้อำนวยการกองช่อง
โทร : 0843809954