หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี(สขร.1)ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2561 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
  (1)