หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
นายวสันต์ เรืองฮุย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ซับสมอทอด   ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาล ทั้งในฝั่งตำบลบึงสามพันและตำบลซับสมอทอด   5 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พุเตย   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับบำปรุงครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสามารถ ฟักทอง หมู่ที่ ๘ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   4 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายบุญรอด แก้วคา หมู่ที่ ๖ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร    4 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๕ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร   4 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างวังประทุม หมู่ที่ ๔ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี   4 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสาเภา จั่นศรี หมู่ที่ ๓ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑   4 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกพัฒนา-ไร่เหนือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกพัฒนา-ไร่เหนือ จานวน ๒ จุด ดังนี้จุดที่ ๑ บริเวณรอยต่อระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง (สามแยก   4 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตาบลบัววัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางลาดวน กุลมล หมู่ที่ ๑ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เม   4 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัววัฒนา เทศบาลตาบลบัววัฒนา อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1029
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-1027-8690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10