หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   4 มิ.ย. 2562 34
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562    4 มิ.ย. 2562 34
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2561   4 มิ.ย. 2562 33
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนมีนาคม 2562    4 มิ.ย. 2562 18
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    4 มิ.ย. 2562 19
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนพฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 19
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ต.ค. 2561 125
  (1)