หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   7 ส.ค. 2562 3
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ(จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปี 2562   7 ส.ค. 2562 3
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 32
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.พร้อมกันเซาะท้ายน้ำ หมู่ที่ 1   5 ก.พ. 2562 99
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พช.2064 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนโรงเลื่อย หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา    5 ก.พ. 2562 118
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้่าง    25 ต.ค. 2561 125
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 2072
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 95
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.บริเวณสามแยก หมู่ที่ 13 บ้านวหัวช้าง   25 ต.ค. 2561 56
ราคากลาง   แบบแสดงตารางวงเงินงบประมาณโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายม   24 ก.ค. 2561 84
  (1)     2