หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   14 ก.พ. 2561 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3    11 ก.ค. 2562 6
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   4 มิ.ย. 2562 34
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2562    4 มิ.ย. 2562 34
สขร.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคต.ประจำปีงบประมาณ2561   4 มิ.ย. 2562 33
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนมีนาคม 2562    4 มิ.ย. 2562 18
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    4 มิ.ย. 2562 19
สขร.   สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้่างประจำเดือนพฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 19
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 2562 31
ประกาศสอบราคา   ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า    8 พ.ค. 2562 43
  (1)     2      3      4