หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 
 

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำ
 
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ปัจจุบันมีการเกิดสาธารณภัย ทั้งที่เป็นธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรงสร้างความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากซึ่งการเกิดสาธารณภัยต่างๆ จะต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามาช่วยในงานบรรเทาสาธารณภัย ตามขีดความสามารถของหน่วยงานและลักษณะของภัยพิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่ต้องการให้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้เต็มพื้นที่ตามสัดส่วนประชากร เพื่อพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้มีการส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและระงับอัคคีภัย ได้ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่      ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ    และถูกต้องตาม หลักวิชาการมากขึ้น อันจะทำให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนายม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  นี้ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09.48 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ ช่างทอง

ผู้เข้าชม 458 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5677-1334
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10