หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562  ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษี  ตั้งแต่ วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

2. ภาษีบำรุงท้องที่
    - ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ และชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

3. ภาษีป้าย
     - ยื่นแบบ (ภ.ป.1) และชำระภาษี  ตั้งแต่ วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  29
มีนาคม  พ.ศ. 2562
  
     โดยติดต่อการยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก้บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฏหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. โดย คุณ นิต ถานันตา

ผู้เข้าชม 135 ท่าน