หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายพงศ์ธร บุญสะอาด
กำนันตำบลนายม
 
 


นายวีระชัย ทะลิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านฟากห้วย


นายสมชาติ นกเต้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง


นายพงศภัค โฉมงาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้าง


นายสมศักดิ์ แถวทุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโคกบัวศรี


นายใจ ใจเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหัวนา