หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายพงศ์ธร บุญสะอาด
กำนันตำบลนายม
 
 


นายจอม สายคำพา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง


นายวิทยา มีมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนายม


นายชนาธิป มณีพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนายม


นายจำเนียร โพนทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา


นายสมชาติ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขมวด


นายทองดี ปิ่นตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ


นายกมล ครุฑเข็ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง


นายประจวบ สีดำดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโจน


นายโพธิ์ พวงภู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเมี่ยง