กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 

 
ว181 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
ว182 การายงานผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
การนำส่งรายได้ของ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2562  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
การนำส่งรายได้ อปท.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 697