หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายน้ำพอง)หมู่ที่ 6 บ้านขมวด กว้าง 5 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.50 ตารางเมตร(ทถ.2-204) เป็นจำนวนเงิน 198,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โดยเจาะบ่อบาดาลเพื่อมีแหล่งน้ำใช้ในการผลิตนำ้ประปาหมู่บ้าน)หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา ขนาดท่อกรุพีวีซี ชั้น 13.5 6 นิ้ว ลึก 124 เมตร เป็นเงิน 289,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งถนน จำนวน 1550 ลบ.ม. เป็นเงิน 262,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.(หลังวัดพระนอน)หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร เป็นเงิน 299,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองข้างวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 4 กว้าง 11 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.5 เมตร จำนวนเงิน 98,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งถนน จำนวน 563 ลบ.ม.จำนวนเงิน 98,300.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งถนน จำนวน 557 ลบ.ม. จำนวนเงิน 98,700.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาคำสุ่ม) หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร เป็นเงิน 151,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาคำสุ่ม) หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร เป็นเงิน 151,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังโรงเรียนขมวด) หมู่ที่ 6 บ้านขมวด กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร เป็นเงิน 247,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2