หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
นายวสันต์ เรืองฮุย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
สมัยกรุงสุโขทัยมีการรบเอาเมืองขึ้นกัน เช่น ไทยรบกับเขมร พม่า ลาว ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จึงแตกหนีไปคนละทิศละทาง ในจำนวนผู้หนีสงครามมีหญิงคนหนึ่ง เป็นชาวเวียงจันทน์ ชื่อ นางยม ได้หนีผ่านมาทางตำบลนายม สมัยนั้นเป็นป่าดง เมื่อหยุดพักได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณนี้เป็นเขตปลอดสงครามปลอดภัยจากทหาร และเห็นว่าถิ่นแถวนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้เขียวขจี
และแม่น้ำไหลผ่าน เหมาะสมที่จะปักหลักทำมาหากิน เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่ ประกอบกับสมัยนั้นไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน และที่อยู่อาศัย เมื่อนางยมปักหลักหากินที่นี่ ได้มีประชาชนที่หนีสงครามสมัยนั้นจาก เขมร พม่า ลาว หนีผ่านมา จึงขออยู่อาศัยทำมาหากินกับนางยม โดยนับถือนางยมเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
ปัจจุบันพอมีหลักฐานพิสูจน์ได้ คือ ชาวเขมร ชาวพม่า ชาวลาว ยังมีอยู่ในนายม เมื่อมีคนมาอาศัยอยู่เรื่อยๆ นางยมได้หากุศโลบายในการปกครองและสร้างความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน โดยการสร้างพระไว้สำหรับบูชาชื่อ “พระนอน และพระนั่ง” ต่อมาชื่อวัดพระนอน และให้น้องสาวชื่อ นางจันทร์ สร้างอุโบสถไว้ 1 หลัง ปัจจุบันคือ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง และนางยมได้หาวิธีให้มีความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้มาอาศัย โดยส่งเสริมให้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ตามศรัทธาของแต่ละกลุ่ม บ้านนายมได้แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน จากการที่นางยมถูกยกย่องให้เป็นผู้นำเพราะอยู่อาศัยมาก่อน จึงเรียกพื้นที่แถวนี้ว่า ”ไร่นางยม” ต่อมาสภาพไร่หมดไปเพราะไม่มีป่า จึงทำนาแทนแล้วเรียกว่า “นานางยม” เมื่อผู้คนมากขึ้น การใช้ภาษาจึงเพี้ยนไปจากคำว่า “นานางยม” เหลือเฉพาะคำว่า “นายม” จนถึงปัจจุบัน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม โดยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 278 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 173,750 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ชอนไพร ,ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ระวิง ,ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น้ำร้อน ,ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
ตำบลนายม อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขา สภพโดยทั่วๆ ไปเหมาะสำหรับในการทำการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย
 
 
   
สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฟดูฝนจึงมีฝนชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้ฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่โดยทั่วไป แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมฝนจะทิ้งช่วง
  พอเดือนสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะตกชุกมาก จนทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ โดยในช่วงหนาวที่สุด จะอยู่ในราวเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 66.30%

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด 35.43 องศาเซลเซียส
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร ได้แก่ ทำไร่ ทำนา และทำสวน นอกจากนี้ยังมีการทำประมงน้ำจืด บ่อเลี้ยงกุ้ง มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่ และเป็ด
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,765 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 51.37

หญิง จำนวน 3,776 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,323 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 28 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองผักบุ้ง 448 375 823 227  
2   นายม 324 373 697 200
  3   นายม 290 304 594 185  
4   นายม 214 263 477 141
  5   หัวนา 282 290 572 168  
6   ขมวด 429 408 837 211
  7   วังมะช่อ 212 206 418 131  
8   ถ้ำน้ำบัง 374 367 741 208
  9   น้ำโจน 325 241 566 179  
10   ท่าเมี่ยง 201 164 365 123
  11   ฟากห้วย 279 287 566 145  
12   ผาแดง 123 77 200 79
  13   หัวช้าง 159 86 245 91  
14   โคกบัวศรี 173 167 340 107
  15   หัวนา 156 168 324 128  
    รวม 3,989 3,776 7,765 2,323
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-1027-8690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10