หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายวสันต์ เรืองฮุย
นายก อบต.นายม
 


นางสุภาพร แผลงมา
รองนายก อบต.นายม


นายสมาน ครุฑเข็ม
รองนายก อบต.นายม
 


นางสาวบุญตา ทองเหลือ
เลขานุการนายก อบต.นายม