กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนไพร   บรรยากาศการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนมกราคม 2562 หมูที่ 5,7 และ 11 ณ วัดวารีวงค์    15 ม.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกล้วย   กิจกรรมตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง   15 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   ประกาศโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   15 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับไม้แดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   15 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายมานะ สุภาษิต หมู่ที่ 8   14 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   14 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นางหน่อย ลมเย็ หมู่ที่ 6   14 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายใกล้รุ่ง สมพร หมู่ที่ 4   14 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเฟื่อง เฟื่่องจันทร์ หมู่ที่ 4   14 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   ประกาศโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน(ซอยศาลเจ้า) หมู่ที่ 8 บ้านซำบอน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   14 ม.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 737