กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   14 ก.พ. 2561 60
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3   21 ส.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัคร   8 ส.ค. 2561 31
ราคากลาง   แบบแสดงตารางวงเงินงบประมาณโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายม   24 ก.ค. 2561 29
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนายม    24 ก.ค. 2561 24
ราคากลาง   แบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา(คลองตานัน)หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม    23 ก.ค. 2561 25
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา(คลองตานัน)หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลนายม    23 ก.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเตือนสาธารณภัย   19 ก.ค. 2561 24
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   9 ก.ค. 2561 49
ประกาศสอบราคา   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   20 มิ.ย. 2561 54
  (1)     2