กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า   20 มิ.ย. 2561 7
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ราคาและคุฯละกษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bldding   20 มิ.ย. 2561 22
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   9 มี.ค. 2561 44
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   9 มี.ค. 2561 44
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   6 มี.ค. 2561 50
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหัวนา   6 มี.ค. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   14 ก.พ. 2561 26
  (1)