กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   14 ก.พ. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562   9 ม.ค. 2562 14
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้่าง    25 ต.ค. 2561 33
ราคากลาง   แบบแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 28
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ   25 ต.ค. 2561 34
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล.บริเวณสามแยก หมู่ที่ 13 บ้านวหัวช้าง   25 ต.ค. 2561 19
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(ตามมาตรา 11)   10 ต.ค. 2561 31
ประกาศสอบราคา   ปรับปรุงร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3   21 ส.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัคร   8 ส.ค. 2561 65
  (1)     2      3