ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นายม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256220,300-----------20,300
2561-1186,16111,2371,83765,58742,11127,49823,87639,11235,52233,570286,629
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 ก.พ. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -306,929
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี